لیست قیمت واحدها در سال 98

  • 2 تخته هتلی : 230.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 2 تخته هتلی دارای کلیه امکانات رفاهی یک هتل استاندارد بوده و در کلیه طبقات هتل, با نمای رو به خیابان می باشد.

  • 3 تخته هتلی : 285.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 3 تخته هتلی دارای کلیه امکانات رفاهی یک هتل استاندارد , در کلیه طبقات هتل و با نمای رو به خیابان می باشد.

  • 4 تخته هتلی : 345.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 4 تخته هتلی علاوه بر دارا بودن کلیه امکانات رفاهی , شامل سرویس آشپزخانه و تراس دار بوده و این واحدها در کلیه طبقات و با نمای رو به آلاچیق هتل می باشد.