لیست قیمت واحدها در سال 96

  • 2 تخته هتلی : 155.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 2 تخته هتلی دارای کلیه امکات رفاهی یک هتل استاندارد بوده و در کلیه طبقات هتل, با نمای رو به خیابان می باشد.

  • 3 تخته هتلی : 192.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 3 تخته هتلی علاوه بر دارا بودن کلیه امکات رفاهی , شامل سرویس آشپزخانه بوده و این واحدها در کلیه طبقات و با نمای رو به آلاچیق هتل می باشد.

  • 4 تخته هتلی : 230.000 تومان با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
    واحدهای 4 تخته هتلی دارای کلیه امکات رفاهی یک هتل استاندارد , در کلیه طبقات هتل و با نمای رو به خیابان می باشد.