رزرو کنید :

نام و نام خانوادگی :
تعداد : بزرگسال    خردسال
 نوع واحد : تعداد
تلفن :
موبایل :
آدرس ایمیل: (پیش فاکتور رزرو به این آدرس ارسال خواهد شد)

تماس با ما

راه های ارتباطی ما

تلفن تماس با ما : 32223074 - 045
تلفن تماس با ما : 32220203 - 045
تلفن همراه : 5917 330 - 0938
شماره تلفکس ما : 32220204 - 045
آدرس های ایمیل ما:
sehatfarhad210@gmail.com
hotelsehat20@gmail.com