درباره ما

هتل صحت سرعین

     هتل صحت از سال 1390 آغاز به کار نموده و در دو سال گذشته سیع گردیده است تا کلیه ایرادات و نواقصات هتل را برطرف کرده و همچنین بتواند به بهترین وجه ارائه سرویس و خدمات نماید و در این راستا توانسته است به معیارهای یک هتل استاندارد دست یابد و در سال 1392 بعنوان هتل استاندارد از طرف جامعه اقامتی و سازمان گردشگری معرفی گردد.از افتخارات ما :